Hľadaný výraz: Nar 4,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19KofĽahší sú naši stíhatelia než orly nebies, po vrchoch nás hnali, na púšti striehli na nás.

1

mail   print   facebook   twitter