Hľadaný výraz: Nar 4,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17AjinOči nám stále túžia, márne hľadajú pomoc, na svojej postriežke sme striehli na národ, ktorý nezachráni.

1

mail   print   facebook   twitter