Hľadaný výraz: Nar 3,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18VauVravel som: „Zmizla moja hrdosť, tiež moja nádej v Pána.“

1

mail   print   facebook   twitter