Hľadaný výraz: Nar 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1AlefSom muž, čo skúsil biedu pod prútom jeho hnevu.

1

mail   print   facebook   twitter