Hľadaný výraz: Nar 2,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8ChetRozváľať zamýšľal Pán hradby dcéry sionskej, roztiahol povraz, neodtiahol si ruky od ničenia; vrhol do žiaľu hradby aj múr, čo hynuli spolu.

1

mail   print   facebook   twitter