Hľadaný výraz: Nar 2,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2BetZničil Pán bez milosti všetky nivy Jakuba, v svojom hneve zlámal pevnosti Júdovej dcéry, zneuctil, hodil na zem jej ríšu a kniežatá.

1

mail   print   facebook   twitter