Hľadaný výraz: Nar 2,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17AjinSpravil Pán, čo si zaumienil, splnil svoje slovo, ustanovené odpradávna. Strhol a neľutoval; nad tebou rozradostil nepriateľov, vztýčil roh svojich protivníkov.

1

mail   print   facebook   twitter