Hľadaný výraz: Nar 2,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12LamedVraveli svojim matkám: „Kdeže je obilie a víno?“, keď ako prebodnuté mreli na uliciach mesta, keď si dušu vydýchli do lona svojich matiek.

1

mail   print   facebook   twitter