Hľadaný výraz: Nar 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7ZainJeruzalem spomína na dni plaču a biedy, (na všetky svoje skvosty, ktoré mal od dávnych dní); keď mu ľud padal rukou nepriateľa a nemal pomocníka, nepriateľ sa naň díval, smial sa jeho záhube.

1

mail   print   facebook   twitter