Hľadaný výraz: Nar 1,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21ŠinPočuli, že ja vzdychám, potešiteľa nemám, odporci počuli moju skazu, tešili sa, že si ty konal, priviedol si ohlásený deň. Nech ich stihne to, čo mňa!

1

mail   print   facebook   twitter