Hľadaný výraz: Nar 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15SamechPán zavrhol všetkých vodcov v mojom strede, vyhlásil proti mne sviatok, aby zlomil moju mlaď. Pán šliapal v lise panenskú dcéru Júdovu.

1

mail   print   facebook   twitter