Hľadaný výraz: Nar 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14NunSpriahnuté je jarmo mojich vín, sú popletené v jeho ruke, presahujú mi šiju, klesá mi sila. Pán ma vydal do rúk, nemôžem povstať.

1

mail   print   facebook   twitter