Hľadaný výraz: Nar 1,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12Lamed„Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a viďte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý, ktorým ma poranil Pán v deň pále svojho hnevu!

1

mail   print   facebook   twitter