Hľadaný výraz: Nar 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1AlefAch, ako sedí osamelé mesto (kedysi) plné ľudu, postihol osud vdovy paniu národov, kňažná medzi krajinami ostala poplatnicou.

1

mail   print   facebook   twitter