Hľadaný výraz: Nar 1,8, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
8 Těžce hřešila dcera Jeruzalémská, protož jako nečistá odloučena jest. Všickni, kteříž ji v poctivosti mívali, neváží jí sobě, proto že vidí nahotu její; ona pak vzdychá, obrácena jsuci zpět.

1

mail   print   facebook   twitter