Hľadaný výraz: Nar 1,8, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
8 Dcera jeruzalémská hrozně hřešila, stala se nečistou. Každý ctitel jí teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář.

1

mail   print   facebook   twitter