Hľadaný výraz: Nar 1,21, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
21 |TU(šín)|Tu Nepočuješ, že vzdychám a nemám tešiteľa? Všetci moji nepriatelia počuli o mojom nešťastí, radujú sa, že ty si to spôsobil. Daj, aby prišiel deň, ktorý si predpovedal, aby mi boli podobní.

1

mail   print   facebook   twitter