Hľadaný výraz: Nar 1,20, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
20 Popatřiž, ó Hospodine, neboť mi úzko; vnitřnosti mé zkormouceny jsou, srdce mé svadne ve mně, proto že jsem na odpor velice činila. Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá smrt.

1

mail   print   facebook   twitter