Hľadaný výraz: Nar 1,20, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
20 Pohleď, Hospodine, na mé úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsou nad mojí hroznou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hlady!

1

mail   print   facebook   twitter