Hľadaný výraz: Nar 1,2, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
2 Béth. Kňažna, ustavične plače, vnoci, a jej slzy tečú po jej lícach. Nemá nikoho, kto by potešil, nikoho zpomedzi všetkých svojich milovníkov. Všetci jej priatelia sa jej stali nevernými; obrátili sa jej v nepriateľov.

1

mail   print   facebook   twitter