Hľadaný výraz: Nar 1,13, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
13 ממרום שלח אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל היום דוה׃

1

mail   print   facebook   twitter