Hľadaný výraz: Nar 1,13, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
13 Seslal s výsosti oheň do kostí mých, kterýž opanoval je; roztáhl sít nohám mým, obrátil mne zpět, obrátil mne v pustinu, celý den neduživá jsem.

1

mail   print   facebook   twitter