Hľadaný výraz: Nar 1,12, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
12 |TU(lámed)|Tu Vy všetci, ktorí kráčate cestou, otvorte oči a pozrite, či jestvuje bolesť ako tá moja, ktorá ma zastihla, ktorou ma Hospodin zarmútil v deň svojho planúceho hnevu.

1

mail   print   facebook   twitter