Hľadaný výraz: Nar 1,12, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
12 Nic-liž vám do toho, ó všickni, kteříž tudyto jdete? Pohleďte a vizte, jest-li bolest podobná bolesti mé, kteráž jest mi učiněna, jak mne zámutkem naplnil Hospodin v den prchlivosti hněvu svého.

1

mail   print   facebook   twitter