Hľadaný výraz: Nar 1,10, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
10 Jod. Protivník siahol svojou rukou na všetky jej vzácne veci, lebo sa musí dívať, ako pohania vchádzajú do jej svätyne, o ktorých si bol prikázal, aby ti nevošli do shromaždenia.

1

mail   print   facebook   twitter