Hľadaný výraz: Nar 1,10, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
10 ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא יבאו בקהל לך׃

1

mail   print   facebook   twitter