Hľadaný výraz: Nar 1,10, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
10 |TU(jod)|Tu Utláčateľ vystrel svoju ruku na všetko, čo mu bolo vzácne. Veď videl pohanov, ako vošli do jeho svätyne, hoci ty si prikázal, že nesmú vojsť do tvojho zhromaždenia.

1

mail   print   facebook   twitter