Hľadaný výraz: Nar 1,1, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
1 איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס׃

1

mail   print   facebook   twitter