Hľadaný výraz: Nar 1,1, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 |TU(álef)|Tu Ach, aké opustené je mesto, kedysi hojne zaľudnené! Podobá sa vdove, hoci vynikalo medzi národmi. Kňažná medzi krajinami stala sa poddanou.

1

mail   print   facebook   twitter