Hľadaný výraz: Nar 1,1, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Jaj, aké osamelé sedí kedysi hojne zaľudnené mesto, podobné je vdove, kedysi veľké medzi národmi! Kňažná medzi mestami stala sa poddanou.

1

mail   print   facebook   twitter