Hľadaný výraz: Nah 3,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Si lepšie než No-Amon, ktoré ležalo medzi Nílmi? Obkľučovali ho vody, hradbou mu bolo more, z vody malo múr.

1

mail   print   facebook   twitter