Hľadaný výraz: Nah 2,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Štít jeho hrdinov sa červenie, bojovníci sú v šarláte, vozy sú z ohnivej ocele v deň, keď sa vyzbrojuje, a jazdci sa vzpínajú.

1

mail   print   facebook   twitter