Hľadaný výraz: Nah 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Pán je žiarlivý a pomstivý Boh, Pán je pomstivý a plný hnevu, Pán sa pomstí na svojich protivníkoch a chová hnev proti svojim nepriateľom.

1

mail   print   facebook   twitter