Hľadaný výraz: Nah 1,11-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Z teba vyšiel, čo zamýšľal zlo proti Pánovi, čo plánoval ničomnosť. 12 Toto hovorí Pán: „Čo sú aj bezpeční a hocako početní, aj tak ich skosia a zahynú. Pokoril som ťa, viac ťa nepokorím. 13 Teraz však zlomím jeho jarmo nad tebou a tvoje okovy roztrhám.“ 14 Pán dal rozkaz o tebe: „Z tvojho mena nebude viac semena, z domu tvojho boha vynivočím sochy a liatiny, pripravím ti hrob, lebo si bezcenný.“

1

mail   print   facebook   twitter