Hľadaný výraz: Nah 1,4, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
4 Keď karhá more, vysušuje ho a vysušuje i všetky rieky; chradne Bázan i Karmel, chradne i kvet Libanona.

1

mail   print   facebook   twitter