Hľadaný výraz: Nah 1,4, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
4 Pohrozí moru, a vysuší ho, i všetky rieky vysuší. Vädne Bášán i Karmel, i kvet Libanonu vädne.

1

mail   print   facebook   twitter