Hľadaný výraz: Mud 16,18-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Občas totiž poľavil bes plameňov, aby nespálili zvieratá, čo boli poslané proti modlárom, ale aby sami navidomoči presvedčili sa, že ich stíha Boží súd. 19 Inokedy zasa vzplanuli i prostred vody silnejšie, než vzbĺka ináč oheň, aby znivočili plody modlárskej krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter