Hľadaný výraz: Mud 10,15-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ona vymanila od národa utláčateľov ľud svätý a rod bezúhonný. 16 Vošla do duše Božieho sluhu, takže zázrakmi a znameniami hrozným kráľom odolal. 17 Svätým za ich práce dala mzdu a viedla ich cestou zázračnou. 18 Vo dne bola pre nich prístreším, v noci svetlom hviezd. 19 Previedla ich morom Červeným, odprevadila ich cez náramnú vodu. Ich nepriateľov však potopila vo vlnách a zas ich vyvrhla z morských priehlbín. 20 A tak spravodliví olúpili bezbožných. Tvoje sväté meno, Pane, ospevovali, velebili svorne tvoju ruku víťaznú. 21 Lebo múdrosť otvorila ústa nemých, výrečnými urobila jazyky nemluvniat.

1

mail   print   facebook   twitter