Hľadaný výraz: Mud 10,13-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ona predaného spravodlivca neopustila, ale ochraňovala ho pred hriechom. 14 Zostúpila s ním do žalára, neopustila ho v okovách, kým mu nepriniesla žezlo kráľovské a moc nad jeho utláčateľmi. Usvedčila zo lží jeho ohováračov, a udelila mu večnú slávu.

1

mail   print   facebook   twitter