Hľadaný výraz: Mud 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Lebo pred pretvárkou uteká svätý duch výchovy, vzďaľuje sa od pochabých myšlienok, zaháňa ho približujúca sa neprávosť.

1

mail   print   facebook   twitter