Hľadaný výraz: Mud 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Do zlovoľnej duše múdrosť totiž nevkročí, ani v tele, podrobenom hriechu, bývať nebude.

1

mail   print   facebook   twitter