Hľadaný výraz: Mud 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Lebo prevrátené rozmýšľanie oddeľuje od Boha a pokúšaná Moc odvrhuje pochabých.

1

mail   print   facebook   twitter