Hľadaný výraz: Mud 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Lenže hriešnici ju privolávajú rukami i rečami; mysliac, že je priateľ, rozplývajú sa, ba zmluvu s ňou uzatvárajú: zasluhujú si stať sa jej korisťou.

1

mail   print   facebook   twitter