Hľadaný výraz: Mud 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Lebo spravodlivosť neokúsi smrť.

1

mail   print   facebook   twitter