Hľadaný výraz: Mud 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Veď on stvoril všetko pre bytie: tvory sveta sú tu pre spásu a nieto v nich nijakého jedu záhuby, podsvetie tiež nepanuje na zemi.

1

mail   print   facebook   twitter