Hľadaný výraz: Mud 1,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Nehorlite za smrť na bludisku svojho života, nepriťahujte si skazu činmi svojich rúk,

1

mail   print   facebook   twitter