Hľadaný výraz: Mud 1,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Chráňteže sa neužitočného reptania, uchráňte si jazyk od ohovárok, lebo ani tajná reč neuniká trestu: ústa, ktoré klamú, zabíjajú dušu.

1

mail   print   facebook   twitter