Hľadaný výraz: Mud 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Lebo ucho Žiarlivosti všetko počuje, neujde mu ani šepotavé mrmlanie.

1

mail   print   facebook   twitter