Hľadaný výraz: Mud 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Milujte spravodlivosť, panovníci zeme! Premýšľajte o Pánovi s dobromyseľnosťou, hľadajte ho v úprimnosti srdca!

1

mail   print   facebook   twitter