Hľadaný výraz: Mt 7,12; Lk 6,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.

31 Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

1

mail   print   facebook   twitter